VIII. Földész Fórum

2017, Január 24-28. Budapest

 PROGRAM MEGTEKINTÉS

 PROF. DR. BARDÓCZ ZSUZSA ELŐADÁSÁNAK MEGTEKINTÉSE

FOTÓGALÉRIA A RENDEZVÉNYRŐL

VIDEÓFELVÉTELEK, INTERJÚK

A Keleti Kapu ablakot nyitott a világra az AgroMashExpon

 

 

 

Az élet kiköveteli a változást

 

 

 

André Rieu, az egész világon így Budapesten is koncertező hegedűművész és karmester  vezényletével a zeneirodalom legszebb dallamainak felidézésével kezdődött el a mellékelt egész napos előadássorozat a szakma legrangosabb képviselőivel az AgroMashExpo AMC sátrának külön e célra művészien kialakított üléstermében Dr. Ratkos József egyesületi elnök úr felvezető szövegével.

A rendezvény aforizmája  „Miért az ökológiai gazdálkodás az egyetlen járható út az emberiség számára?”

Tudjuk, hogy az emberiség léte a Föld felszínének legfelső néhány deciméter vastagságú  élő talajrétegétől függ. Ezért is kereste az ember mindig létviszonyainak javítását elsősorban a természetben fellelhető anyagoknál (pl. a tufa, alginit, diatóma) a talaj szerves biológiai segítésével, jelenleg baktérium készítményekkel, talajtakaró növények kialakításával, kettős vetéssel vagy a biodinamikus technólógia átvételével.

A múlt század a műtrágya létrehozásával a fizika a kémia, a vegyészet – herbicidek, fungicidek és inszekticidek - elterjedését és a gépipar technikai fejlődését eredményezte. Nem követte ezt a változást iszont  az ember tudati fejlődése.

Dr. Roszik Péter egyetemi docens, a Magyar Biokultúra Szövetség alelnöke nem véletlenül választotta előadása témájául a rendelkezésre álló elemek összehangolt alkalmazását az ökológiai gazdálkodás növényvédelmébe.

Századunk nagy előrelépést jelent a biológiai és mikrobiológiai tudományok felé fordulás és azok eredményeinek világlátásunkra, - Életünk, és a mindent átható rend /Grandpierre/ - gyakorolt hatásával.

A természet, és ezen belül az ember a bekövetkező szennyezések elviselése tekintetében  elérte tűrőképességének határát. Ezt mutatják a környezeti katasztrófák, a betegségek és halálozási mutatók - a rák, a degeneratív  és keringési betegségben szenvedők állandó létszámának - emelkedése, ami országosan túlhaladja az ötven százalékot, és egyértelműen a szennyezett talajból származó élelmiszerek következménye.

Professzor dr. Bardócz Zsuzsa biokémikus egy érdekes számadattal szolgált. „Ha sejtjeink számát 10 %-ban jelöljük meg, akkor emberi mivoltunkhoz 90 % a mikrobióta. Két agyunk van, a második a bélrendszer.

A  glifozát nevű gyomirtó a legveszélyesebb egészségünkre parányi dózisban is, mert  gátolja olyan enzim működését, amely a fehérje (sejt) gyártásáért felelős. Ha az ún. RNA spicling hibásan történik meg a szervezetben a glifozát hatására - márpedig mivel minden mindennel összefügg, világszerte kimutatható, hogy benne van a szervezetünkben, a bor, a sör a gabona a szója a gyapot felhasználásból eredően -, akkor a sejt rossz terv alapján kezd el gyártani.

A toxikológusok megvizsgálták a glifozát hatását az élővilágra, és 13 ok miatt annak azonnali kivonását javasolták, ami Magyarországon a mai napig nem történt meg.

Műszerekkel bizonyítottan kimutatható, hogy a társadalom egy polgárának egy év alatt 2.8-3.0 kg vegyszer jut a szervezetébe. Ugyanakkor a főleg monokultúrában termesztett növények elsilányosodnak, a károsító anyagok feldúsulnak, a növényvédő szerek maradványai, PCP, dioxin, fuzárium toxin vagy lebomló termékei a szervezetbe kerülő élelmiszeradalékokkal gyógyszer és antibiotikum részecskékkel irányithatatlan és követhetetlen folyamatokat indukálnak.

A biogazdálkodás mint eszme, amely veszélyes vegyszerek és műtrágya használata nélküli gazdálkodás, meg kell hogy kapja megérdemelt helyét, mint a vegyszeres iparszerű mezőgazdálkodás alternatívája. Ugyanis globális szociális gazdasági, és környezeti válság sújtja bolygónkat, amit még klímaváltozási jelek is súlyosbítanak - idézek Dr. Rodics Katalin agrár kampány felelős mondatából.

Előadásához csatolt Greenpeace kiadványai egyrészt az Ökológiai gazdálkodás Egy emberközpontú élelmezési rendszer hét alapelve - BIO NEM CSAK ETET, TÁPLÁL IS - oldalról foglal össze tudnivalókat, míg az "Európa növény védőszer függősége, hogyan teszi tönkre környezetünket az iparszerű mezőgazdaság?" címet viselő tudományos jelentés megállapításai iránymutatásként, sőt cselekvési tervként kezelendőek.

 A biológiai mezőgazdálkodás több síkon is megteremtette elméleti és gyakorlati hátterét, képes ellenőrzött jó minőségű, teljes értékű zöldség, gyümölcs, magvak és egyebek enzim,  vitamintartalmát, frissességét belső beltartalmát tekintve értékes táplálékot nyújtani a fogyasztók részére, amelyet a társadalom minden tagja elvár.

Szemben a konvencionális termékekkel, ahol hiányzik az alapanyag tanúsítás. A mennyiségi mutatók emelése nem a minőség irányába történően jelennek meg, elvész az  élelmiszerbiztonsági érték, a hitelesség, - hogy lényegére utaljak Dr. Márai Géza  c.egyetemi docens úr, úgy is mint az Ökológiai Egyesület elnöke előadásának.

A biológiai gazdálkodás lényegében tiltakozást jelent a mezőgazdálkodás iparosítása ellen.

Új szemlélet kialakítása szükséges a lakosság tudatának formálására, a civil szervezetek  bevonásával.

Nem csak az egészségtudatos táplálkozás, hanem a természet újbóli megfigyelésére, monitorozására is szükség van.

A világkereskedelem szállítási oldalról is veszélyt jelent, a behurcolt kártevők száma nő. A hasznos élő szervezetek elterjedésének segítésére a káros hatások okszerű megelőzésére, a már kidolgozott védekezési stratégiák, egyéb technológiák használata,   társnövények virágzó szegélyektől, zöldítések használatáig, a környezet barátságosabbá tétele, sövények, árkok csapdák hernyóövek és gyógynövények alkalmazása a kíméletes talajművelés minél szélesebb körben való elterjesztése mellé állás szükséges széles társadalmi szinten. Az oktatást az óvodáskorúaktól, a felnőtt társadalomig élet hosszan tekintse élet feladatának, hogy az egészséges és derűs élni akarás elpusztíthatatlansága az életelv a Kárpát medence embere számára is.

Az állattartás területén is minden téren kiküszöbölhető a fehérjék túletetése, a gmo  takarmány kikerülése, a káros antibiotikum használat és a többi ártalom. Erre is ráiránytotta a figyelmet például az az előadás, amely bemutatta a strucc tenyésztés előnyeit, érdekességeit.

A határon túli ismertetések újból nyilvánvalóvá tették, hogy a Kárpát medence egy természeti és  termelési egység.

Nagyon jó érzés volt az ipari kender újratermeszthetőségéről hallani. Szerintem sokirányú felhasználhatósága miatt számos könnyűipari ág újraindítását fejleszthetőségét vetíti előre ez a magyar talajviszonyokat kedvelő őshonos növény.

A biotermékek feldolgozásához kapcsolható feldolgozó ipar kíméletes technológiák alkalmazásával képes jó és előnyös táplálékot nyújtani a gyermekkortól a késő időskorig.  A gyermeknek 3 éves koráig olyan gyenge a kiválasztó szerve, hogy szermentes   biotáplálékot szükséges fogyasztania egészséges felnövekedéséhez.

Elhangzott a bio kereskedelem útkereső változásainak ismertetése, a kereslet-kínálat  összevetésében. Sajnos a kereskedelmi média, azon belül is főleg a televíziók nem töltik be történelmi szerepüket.

Elindulhatott viszont a részben a hagyományokra épülő támogatásos formában a 2014-20 évekre előirányzott biológiai művelésre átállási program, megnövelve szerényen a meglévő területi arányt. Jó lenne, ha a gyepen kívül minél többen ismernék fel az árutermelés jelentőségét, az önellátáson túl. Ehhez külső támogatás szükséges, az oktatástól a piacra jutásig.

Nincs akadálya tulajdonképpen annak sem, hogy a másik oldal felismerje, hogy a végtelenségig úgy sem halogatható a hibás, vagy nem kellően vizsgált ártó technológiák  megtartása. Az élet elemi módon kikövetelte a felismerést, kiköveteli a változást, az önkontrollt. Melyik sebésznek jutna ma eszébe, fertőtlenítés nélkül operálnia? Pedig  Semmelweis Ignác idejében még harcolni kellett érte.

Most nekünk kell Földanyánkért harcolni. Ne a konvencionális termesztéshez jusson a támogatások túlzó aránya, hanem az egészséget biztosító bio mezőgazdálkodáshoz.

A BNV sátor látogatói közül sokan meg–meg álltak belehallgatni az előadásokba, mely minden részletében kitűnő összefoglalásszerű és újszerű ismereteket sorakoztatott fel.

 

Köszönet a Szervezőknek, hogy részvételemhez ingyen belépőt biztosítottak, és köszönet a bőséges és finom ellátásért.

Eredményes munkát kívánok kedves Mindnyájuknak.

Álljon itt befejezésül egy idézet a kiadványból: Az étel, élet.

Az táplálja testünket, amit megeszünk. Ez élteti kultúránkat. Ez adja közösségünk erejét. Ez határozza meg talán minden másnál jobban, hogy mik is vagyunk valójában – mi emberi lények.

 

 

Nagy Ilona

 

 

 

 

 

_________________________

Galambos Béla

szerkesztő

Kelet-Magyarország

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Biogazdálkodás Magyarkanizsán

 

 

 

      A vajdasági  (Szerbia) Magyarkanizsa Község (járás) közvetlenül Magyarországgal határos. A 25.000 lakosú, 86%-ban magyarok lakta község 13 települést ölel fel és a lakosság túlnyomó többsége mezőgazdasággal foglalkozik. Magyarkanizsa Községben a  ’90-es évek elején a szabadkai Terras szervezet ernyője alatt indult meg a biogazdálkodás. A délszláv háború miatt a kezdeti lelkesedés lanyhult, de később új lendületet vett ez az új gazdálkodási forma. Jelenleg az Agrárunió és a Metaterra öleli fel a község öt elismert és hiteles biogazdálkodóját. Az egészséges táplálkozás iránti igény növekedésének köszönhetően újabb termelők érdeklődnek a biogazdálkodás iránt. A helyi termelők biotermékeit a szabadkai Organic Controll Sistem ellenőrzi.

     Nekem mint laikus,  történelem tanárnak és a község oktatással megbízott tanácstagjának az utóbbi időben került a figyelmem középpontjába a biogazdálkodás. Könnyű helyzetben vagyok hiszen olyan elkötelezett szakemberek vannak a segítségemre, mint Bödő Kálmán és Halász Mónika, akiknek köszönhetően  községünk területén már négy éve a biotermékek megkerülhetetlen alapanygai az óvodai étkeztetésnek. A fent említett szakembereknek köszönhetően a kisgyerekek már négy-öt éves koruktól kezdve gondozzák a kis kertecskéiket, méghozzá a biogazdálkodás szigorú szabályai szerint. Ez mellet egy önkormányzati projektnek köszönhetően a község oktatással és neveléssel foglalkozó intézményeiben  a fiatalok folyamatosan foglalkoznak a komposztálással. Az iskolai program sikerén felbuzdulva a lakosság körében is sikerült népszerűsíteni a szerves hulladék újrafeldolgozását. Szerény biogazdálkodással kapcsolatos tudásom megalapozásához nagy segítséget nyújtottak  a 2017. Január 27-én az Agromash-Expo keretén belül az AMC sátorban  a Keleti Kapu  által megtszervezett  szakmai előadások. Még a hozzám hasonlóan laikus hallgatók számára is érthető és ebből kifolyólag érdekfeszítő előadások teljesen új lehetőségeket, ötleteket villantottak fel számomra. Ennek egyik  még megvalósításra váró óriási lehetőség  a magyarkanizsai “Beszédes József” Mezőgazdasági és Gépészeti Iskolaközpont  tangazdaságában rejléik. A középiskola 91 hektáros tangazdaságában a biogazdálkodás még gyermekcipőben jár, de az igazgató úr nyitottságának köszönhetően az új módszereknek a segítségével egészséges gyümölcsöket és zöldségféléket fognak termelni a diákok. Már a következő iskolaévtől kezdve ezt a tervet meg tudjuk valósítani és akkor büszkén vallhatnánk, hogy községünk  fiataljai  -az óvodától a középiskolával bezárólag- megértik a biogazdálkodás és az egészséges étkezés jelentőségét. Meggyőződésem, hogy ha a fiatalokat megnyerjük a biogazdálkodás ügyének, akkor biztosított az egészséges jövőnk.

 

 

 

Kávai Szabolcs

član Opštinskog veća / a Magyarkanizsai Községi Tanács tagja

prosveta / közoktatás

Opština Kanjiža / Magyarkanizsa község

Glavni trg br. 1., Kanjiža 24420 / Fő tér 1. sz., Magyarkanizsa 24420

Tel.: +381 24 875 166 Mob.: +381 64 80 62 078

www.kanjiza.rs

 

 

 

 

 

TALÁLKOZZUNK A KÖVETKEZŐ FÖLDÉSZ FÓRUMON!